Welkom op onze website

Welkom op de website van de Eerste Nederlandse Buitenschool.
De Eerste Nederlandse Buitenschool is een openbare school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of een internaliserende psychiatrische problematiek. Vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar zijn leerlingen met een REC cluster 4 indicatie welkom op onze school.
 


Een veilige werkplek voor leerlingen en teamleden

 

Wat doen wij

Wij willen een fijne plek creëren waar iedereen, leerlingen én teamleden, zich veilig en geborgen voelt, waardoor ieders ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Onze leerlingen zijn kind, maar geen gewone kinderen. Onze leerlingen hebben een diagnose als autisme, PDD-NOS, stoornis van Asperger, ADHD, angststoornis, dysthyme stoornis, selectief mutisme, ADD of hechtingsstoornis. Al deze stoornissen beïnvloeden het totale leven van een kind en zijn omgeving. Om een veilige schoolomgeving voor deze groep neer te zetten, verwijzen wij leerlingen met oppositioneel gedrag naar de andere vormen van speciaal onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren rekenen, lezen, schrijven en spellen. Maar ook is belangrijk is dat kinderen leren spelen en leren samenwerken, hun emoties leren begrijpen en leren gebruiken, een goede werkhouding ontwikkelen, goed kunnen bewegen, goed kunnen praten en anderen kunnen begrijpen. We besteden dan ook vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8 aandacht aan deze ontwikkelingsgebieden. Bij de meer 'schoolse' vakken als Nederlands en rekenen/wiskunde werken we met 3 leerarrangementen. Bij het samenstellen van zo'n traject houden we rekening met de intelligentie, de mogelijkheden/beperkingen door de stoornis én het ontwikkelingsniveau van de leerling. Het samenwerken en samen leren stimuleren wij door de lessen 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', 'Kunstzinnige oriëntatie' en het 'Bewegingsonderwijs' groepsgewijs aan te bieden, waarbij toch rekening wordt gehouden met de individuele mogelijkheden van leerlingen. Een combinatie die volgens ons de ontwikkeling van kinderen stimuleert.
 

Veel leesplezier en misschien tot ziens.